fractal

Innovatiebox

De innovatiebox is een door de Nederlandse overheid ingesteld fiscale regeling. Het doel van de regeling is het bevorderen van innovatieve activiteiten in Nederland.

De innovatiebox is er voor ondernemers met een bv of nv. Zij kunnen de winsten uit innovatieve activiteiten in een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting onderbrengen. Over deze winsten geldt dan een belastingtarief van 5% in plaats van 20 of 25%. In de innovatiebox kunnen één of meer octrooien worden ingebracht, zowel Nederlandse, Europese als buitenlandse octrooien. De regeling is in beginsel van toepassing op verleende octrooien, omdat deze traceerbaar zijn in het voor iedereen (en dus ook voor de belastinginspecteur) vrij toegankelijke octrooiregister.

Advies

De regeling kan resulteren in een aanzienlijke besparing voor ondernemers. De regeling vereist wel enige administratieve maatregelen. De specialisten van Arnold & Siedsma kunnen u hier verder bij helpen.

Terug