15 november 2016
Artikel, Nieuws

Nieuwe Belgische wet voor vertalingen van Europese octrooien vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 verandert de wet in België. Alle Europese octrooien die op of na die datum worden verleend in het Engels en die worden gevalideerd in België, moeten niet meer in een nationale Belgische taal (Nederlands, Frans of Duits) vertaald worden. Hiermee wordt het verkrijgen van een Belgisch octrooi op basis van een Europees octrooi minder duur.

Dit geldt niet alleen voor Europese octrooiaanvragen die op of na 1 januari 2017 worden ingediend, maar ook voor Europese octrooiaanvragen die reeds eerder ingediend werden maar pas vanaf die datum worden verleend.

Concreet: heeft u een lopende Europese octrooiaanvrage in het Engels die op of na 1 januari 2017 wordt verleend en die u wenst te valideren in België, dan moet u daarvoor geen vertaling meer laten opstellen, zelfs niet als die octrooiaanvrage al jaren geleden werd ingediend. Hiermee wordt het verkrijgen van een Belgisch octrooi op basis van een Europees octrooi minder duur, wat de toegankelijkheid voor kmo’s ten goede komt.

Als uw Europese octrooi in het Engels is verleend vóór 1 januari 2017, dan moet u wel nog een vertaling naar een nationale Belgische taal laten opstellen.

Voor Europese octrooien in het Frans en in het Duits verandert niets — die blijven de reeds bestaande regels volgen om in België te worden gevalideerd in die talen.

Belangrijke opmerking is wel dat ook nog na 1 januari 2017 voor het verkrijgen van voorlopige bescherming in België op basis van een Europese octrooiaanvrage (die dus nog niet is verleend) een vertaling van de conclusies moet worden aangeleverd bij de Dienst voor Intellectuele Eigendom of (verifieerbaar) worden verstrekt aan de vermeende inbreukmaker.

Als u een lopende Europese octrooiaanvrage heeft en opmerkt dat iemand in België uw uitvinding exploiteert, neem dan zo snel mogelijk met ons contact op, zodat we u kunnen adviseren over de nodige stappen.

Europese octrooien die vanaf 1 januari 2017 in het Engels worden verleend moeten in België niet meer vertaald worden. Voor voorlopige bescherming met een nog lopende Europese octrooiaanvrage is een vertaling van de conclusies wel nog nodig.

Terug