20 maart 2018
Artikel

Boorwerk: een praktijkvoorbeeld van een gedegen IP strategie

Boorwerk, een innovatief familiebedrijf uit Almere, is op het gebied van gatzagen een wereldspeler waarbij het de concurrentie aangaat met grote internationale concerns. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat Boorwerk de door haar bedachte innovaties beschermt door middel van octrooien. Door te blijven innoveren, en door een actieve strategie te voeren wat betreft de bescherming van haar intellectueel eigendom, kan zij de concurrentie op afstand houden.

Om als vakman een groter gat te boren dan het puntje van een reguliere boor, kan er gebruik worden gemaakt van een gatzaag. Deze gatzagen verspanen niet al het materiaal uit het gat tot zaagsel maar laten een mooie ronde schijf achter. Hierdoor zijn gatzagen bij het maken van grotere gaten een stuk energie efficiënter dan traditionele boren van dezelfde diameter.

Dat het op afstand houden van hun concurrentie nodig was bleek toen op een grote Europese vakbeurs een Taiwanees bedrijf gatzagen aanbood met een achterliggende techniek die vrijwel identiek was aan de door Boorwerk gepatenteerde producten. Boorwerk is hierover gaan procederen en heeft in eerste instantie en ook in hoger beroep gelijk gekregen van de rechter.

Met het vonnis en het bekrachtigende arrest over de uitleg van het octrooi en de reikwijdte hiervan op zak, wordt nu een Duitse producent op namaak aangesproken. Verder worden er voorbereidingen getroffen om een Chinese producent aan te spreken, die in maart 2018 op weer een andere beurs kopieën aan de man probeerde te brengen. De verwachting is dat de dreiging, die van het octrooi en van de uitspraken uitgaat, zal volstaan om de producenten van de recent ontdekte namaak af te schrikken en verdere namaak te voorkomen.

Naast het schrijven van de octrooien adviseert Arnold & Siedsma haar klant Boorwerk bij het implementeren van een goede IE strategie waarmee het maximale rendement uit de door Boorwerk ontwikkelde innovaties wordt gehaald.

De afweging of de proceskosten opwegen tegen de latere baten die voortkomen uit een actieve IP strategie is er één die elke onderneming moet maken. Arnold & Siedsma staat haar klanten hier echter graag met haar expertise in bij.

Terug