1 februari 2018
Artikel, Nieuws

Proost! Champagne als beschermde oorsprongbenaming

Na een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU kunnen Franse champagne boeren weer opgelucht het glas heffen. Het gebruik van de aanduiding ‘champagne’ kan namelijk alleen onder strikte voorwaarden.

In dit geval ging het om ijs dat in Duitsland door Aldi werd verkocht onder de naam ‘Champagner Sorbet’. In de Europese Unie zijn beschermde oorsprongsbenamingen (‘BOB’) toegekend aan producten die geproduceerd, verwerkt en bereid worden volgens een bepaalde werkwijze en binnen een bepaald gebied. In Nederland hebben Goudse en Edammer kaas en Opperdoezer aardappels een BOB. Feta, Parma ham, Bordeaux en Cava zijn andere Europese voorbeelden,net als Champagne.

De vereniging van Champagneproducten vindt dat de benaming Champagner Sorbet inbreuk maakt op de BOB Champagne en Aldi onrechtmatig profiteert van de reputatie van de benaming Champagne. Aldi stelt dat het een rechtmatig belang heeft bij gebruik van de benaming champagne, er zit immers champagne in het sorbetijs. De partijen zijn het erover eens dat er champagne in het product zit dat voldoet aan de eisen om champagne genoemd te worden. De vraag die partijen verdeeld houdt, is of sorbetijs waarin champagne verwerkt is Champagner sorbet genoemd mag worden.

De nationale rechter moet toetsen of onrechtmatig wordt geprofiteerd van de reputatie van de benaming ‘champagne’. Het draait om de smaak van Champagner sorbet; heeft het sorbetijs als essentieel kenmerk een smaak die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van champagne?

De hoeveelheid champagne in het sorbetijs (12%) is een graadmeter maar dit is niet voldoende. Er dient een kwalitatieve beoordeling plaats te vinden volgens het Hof; oftewel de rechters moeten het sorbetijs proeven om aroma en smaak te bepalen.

De Duitse rechter die om uitleg heeft gevraagd moet nu dus toetsen of het sorbetijs de smaak van champagne heeft. Kritiekpunt is dat dit uiterst subjectief is. Champagne is geen eenduidige smaak, ieder huis ontwikkelt zijn eigen champagne met specifieke smaak en de smaak zal per jaar verschillen. Daarnaast kunnen er afwijkingen zijn per productie batch. Bovendien is de vraag of het ijs proeft naar champagne een kwestie van smaak. Dit roept de Nederlandse Heks’nkaas zaak in gedachte waar de rechter werd gevraagd te oordelen over auteursrecht op smaak.

De door het Hof van Justitie geformuleerde toets is subjectief en laat ruimte voor discussie. De verwachting is dat de producenten van BOBs zoals champagne daardoor ruimte hebben om op te treden tegen derden. Dat zullen ze gevierd hebben in de Champagne streek.

Terug