25 oktober 2019
Nieuws

Gastcollege A&S Intellectueel Eigendom bij Windesheim groot succes

Op verzoek van docent Albert Haan gaf Vincent Rijsdijk, octrooigemachtigde bij Arnold & Siedsma, vorige week een gastcollege Intellectueel Eigendom voor twee groepen Werktuigbouwkunde-studenten van Hogeschool Windesheim. Albert was al langer van mening dat studenten tenminste basiskennis van intellectueel eigendom moeten hebben, omdat ze hier in hun (latere) werk mee te maken kunnen krijgen.

Toen hij via adviseur Ynte van der Meer van Kennispoort Zwolle in contact kwam met Vincent was het geregeld. Op verzoek van en met medewerking van Albert zou Vincent twee gastcolleges intellectueel eigendom geven aan werktuigbouwkunde-studenten van de hogeschool Windesheim. Als dit succesvol bleek, zou een uitbreiding hiervan naar andere groepen kunnen worden besproken.

De colleges bleken een groot succes. In het begin keken de twee groepen, één Nederlandstalig en één Engelstalig, de kat uit de boom. Na een aantal voorbeelden kwamen er echter steeds meer vragen en nam het detailniveau van de vragen hand over hand toe. Uiteindelijk bleek de tijd nog bijna te kort om alle vragen te beantwoorden.

Ook de studenten gaven aan enthousiast te zijn over het college en veel geleerd te hebben. De organisatoren waren unaniem: volgend jaar doen we dit opnieuw.

Terug