18 december 2019
Artikel

Geen registratie voor auteursrecht, wat nu?

Let op! Auteursrecht kun je niet registreren, want dit ontstaat vanzelf als jouw werk voldoende creatief en origineel is.

Vaak wordt er contact opgenomen met het verzoek om een auteursrecht op een bepaalde creatie te registreren. Helaas moeten wij in dat geval altijd vertellen dat een auteursrecht niet kan worden geregistreerd. Toch betekent dit niet altijd het einde van het gesprek. Ervaring leert namelijk dat bij doorvragen vaak blijkt dat wat de cliënt wil beschermen, in sommige gevallen nog wel kan worden beschermd door registratie op basis van een ander intellectueel eigendomsrecht (bijvoorbeeld als merk of als model).

Er zijn veel verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten, maar niet voor ieder intellectueel eigendomsrecht is een registratie vereist. Welke intellectuele eigendomsrechten kunnen er nou wél worden geregistreerd?

Merkenrecht
Heb je een product ontworpen met een specifieke naam, breng je je bedrijfsnaam aan op de producten of heb je een logo voor jouw bedrijf? Dan bestaat er een kans dat je het betreffende teken als merk kunt registreren. Voor een merk geldt dat het betreffende teken onderscheidend vermogen moet hebben en dus niet beschrijvend mag zijn voor de producten/diensten waarvoor het merk wordt gebruikt.

Modelrecht
Heb je een designstoel of bijvoorbeeld een nieuw apparaat ontworpen? Dan is het mogelijk dat het uiterlijk van die stoel of dat apparaat voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt en als model kan worden geregistreerd. Voor een model geldt dat het uiterlijk van het model nieuw moet zijn en een eigen karakter moet hebben. Daarbij komt nog dat het uiterlijk dat moet worden beschermd door het modelrecht niet technisch bepaald mag zijn.

Let op! In sommige gevallen kan de bescherming van het modelrecht ook worden uitgeoefend indien dat model niet als modelrecht is geregistreerd. Op het moment dat een model aan de vereisten voldoet zoals hierboven genoemd, kan het modelrechtelijke bescherming genieten. Dit geldt voor de eerste drie jaar nadat het model binnen de EU aan het publiek beschikbaar is gesteld. Dit modelrecht ontstaat zonder registratie (dus automatisch), maar is wel beperkt: het kan slechts worden ingeroepen als er sprake is van namaak.

Octrooirecht
Heb je nou juist wel een product ontworpen met een technische werking of heb je een nieuw productieproces ontwikkeld? Dan is het mogelijk dat jouw product of ‘uitvinding’ in aanmerking komt voor het registreren van een octrooi. Om een octrooi, dat overigens hetzelfde is als een patent, te kunnen registreren moet er sprake zijn van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

Conclusie
Hiervoor is in het kort genoemd op welke manieren, naast het niet te registreren auteursrecht, jouw creatie kan worden beschermd tegen (onrechtmatig) gebruik door anderen. Het komt vaker voor dat het auteursrecht niet de enige bescherming biedt voor een creatie. In veel gevallen geldt dat op één creatie meerdere intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten. Een andere optie zou zijn om jouw creatie te beschermen door ondertekening van een geheimhoudingsverklaring met bijvoorbeeld een partij die in jouw creatie wenst te investeren of deze mogelijk wil gaan exploiteren. Echter in de praktijk is de situatie  meestal niet zo kort door de bocht als in dit artikel is genoemd. Het is daarom verstandig om contact op te nemen met een specialist als je de beschermingsmogelijkheden van jouw creatie wil onderzoeken. Hierbij kun je onder andere overwegen of je verwacht dat jouw creatie door anderen zal worden gekopieerd en of deze een bepaalde waarde vertegenwoordigt.

Komt bovenstaande je bekend voor? Neem dan contact op met een van onze specialisten!

Terug