30 oktober 2019
Nieuws

Guidelines 2019 – Wat is er veranderd?

Elk jaar gaat op 1 november een nieuwe versie in van de zogenaamde Guidelines for Examination. Dat is het handboek voor Examiners voor het beoordelen van Europese octrooiaanvragen. In de nieuwe versie worden de ontwikkelingen in de jurisprudentie en uit de praktijk van het voorgaande jaar verwerkt. Veel van de veranderingen zijn subtiele verduidelijkingen en nuanceringen. Een van de meer significante wijzigingen heeft te maken met zogenaamde “selectie-uitvindingen”.

Voor nieuwheid geldt de standaardregel: als een genus bekend is kan een species daarvan nog steeds nieuw zijn. Als een ouder document het dus (zonder verdere toespitsing) heeft over metaal, dan is een uitvoering van koper nieuw. Het eerste vereiste voor octrooibaarheid is dan gehaald, waarna de vraag volgt of deze keuze voor de hand ligt of niet.

Maar hoe zit het als je het niet hebt over telbare lijsten, maar over bereiken? Als de stand van de techniek het heeft over “tussen 20 en 40%”, is “tussen 25 en 26%” dan nieuw? Lang werd deze vraag beantwoord aan de hand van drie vragen:

(a) Is het nieuwe bereik “smal”?
(b) Is het nieuwe bereik voldoende ver verwijderd van de voorkeursuitvoeringsvorm(en) van het bekende bereik?
(c) Is er sprake van een gerichte keuze, een zogenaamde “purposive selection”?

Bij drie keer ja werd het nieuwe bereik nieuw bevonden. Maar die derde vraag was altijd al een beetje ongebruikelijk, omdat er elementen van inventiviteit op deze manier al om de hoek kwamen kijken bij de beoordeling van nieuwheid.

T261/15 bracht hier verandering in, en naar aanleiding daarvan is criterium (c) uit hoofdstuk G-VI, 8 geschrapt. Uit de beoordeling van nieuwheid in ieder geval, want de vraag zal vanzelfsprekend bij de beoordeling van inventiviteit vanzelf weer naar boven komen.Daarom wordt deze nu genoemd in het hoofdstuk over inventiviteit van selectie-uitvindingen, hoofdstuk G-VI, 12.

Dit alles lijkt misschien vooral een formele kwestie, die voor de uitkomst er weinig toe doet. Maar dat is niet in alle gevallen zo: als er bijvoorbeeld een tussenliggend document wordt geciteerd (ingediend voor de indieningsdatum van de aanvrage die beoordeeld wordt, maar hierna pas gepubliceerd) kan dit alleen gebruikt worden voor de beoordeling van nieuwheid, en niet voor de beoordeling van inventiviteit.

Op de website van het Europees Octrooibureau is een volledige lijst te vinden van alle wijzigingen. Bij doorklikken naar een specifiek hoofdstuk kan door het aanvinken van “Show modifications” rechtsboven precies worden gezien wat er gewijzigd is.

Terug