2 oktober 2019
Artikel

Kan je een simulatie octrooieren?

Tot voor kort was het antwoord: soms, namelijk als deze aantoonbaar een “verder technisch effect” heeft. Het standaardvoorbeeld dat overal – inclusief in de officiële handleiding van het Europees Octrooibureau (EOB), de zogenaamde “Guidelines for Examination” – werd geciteerd is een beslissing uit 2006, T 1227/05. In deze zaak werd bepaald dat het simuleren van ruis in een schakeling vatbaar kan zijn voor octrooi, omdat dit helpt bij een technische taak, namelijk het ontwikkelen van schakelingen.

Deze maatstaf werd onder andere toegepast in 2013 voor een Europese aanvrage (met nummer EP 03793825.5) over een simulatie van de beweging van een autonome entiteit door een omgeving, zoals bijvoorbeeld de beweging van een groep voetgangers. Geen technisch effect, dus geen octrooi – zo werd er bepaald.

De aanvrager was het hier niet mee eens en ging in beroep. De technische kamer van beroep vond in de resulterende zaak, T 0489/14, echter dat er teveel onduidelijk was over de wet om uitspraak te kunnen doen. In zulke gevallen kan de technische kamer van beroep besluiten om vragen voor te leggen aan de zogenaamde “enlarged board”. Dit werd dan ook gedaan, in februari van 2019: de drie gestelde vragen zullen in zaak G1/19 behandeld worden.

Omdat veel mensen meningen hebben over, en belangen hebben bij, wat het antwoord zou moeten zijn op de gestelde vragen zijn er al een heel aantal zogenaamde “amicus curiae” brieven ingediend. Op 13 september kwam daar commentaar bij van niemand minder dan de huidige president van het EOB, António Campinos.

Zijn volledige commentaar is te vinden op de website van het EOB. Het document begint met een samenvatting van de huidige situatie als het gaat om octrooiering van computer-gerelateerde uitvindingen en bespreekt daarna de drie gestelde vragen. De materie is te complex om hier uitgebreid te kunnen uitleggen – we verwijzen de geïnteresseerden graag naar het blog van de IPKat - maar het commentaar lijkt er op neer te komen dat de president vindt dat het precedent van T 1227/05 nog steeds gevolgd moet worden en dat er in ieder geval enige ruimte moet zijn voor het octrooieren van simulaties, mits met voldoende technisch effect.

Of de “enlarged board” het met de president eens zal zijn? We wachten het af en houden u natuurlijk op de hoogte.

Terug