4 april 2019
Artikel, Nieuws

Kent u het verschil tussen een varken en een tapir?

Peppa Pig is begonnen als een animatieserie. Ondertussen is het vooral bij de allerkleinsten heel populair geworden. Met de merchandising valt veel geld te verdienen en dat trekt altijd mensen aan die gratis mee willen profiteren. Tegen een nieuw ingediend Europees merk kan oppositie ingediend worden, wanneer de houder van een ouder merk de mening toegedaan is dat er gevaar voor verwarring bestaat. Er moet dan sprake zijn van identieke of overeenstemmende merken en identieke of soortgelijke waren. Ook nadat een Europees merk ingeschreven is kan men op basis van ‘gevaar voor verwarring’ nog steeds optreden, door het indienen van een verzoek tot nietigheid.
 
In 2016 hadden de houders van het bekende beeldmerk PEPPA PIG een verzoek tot nietigheid ingediend van een Europese merkinschrijving voor een beeldmerk TOBBIA. De merken in kwestie ziet u hieronder.

Peppa-Pig.png Tobbia.png

Omdat het bij beide merken om dezelfde waren ging, namelijk kleding, moest de vraag van gevaar voor verwarring dus toegespitst worden op de beeldmerken.
 
In 2016 werd het verzoek tot nietigheid afgewezen, maar in 2017 in beroep alsnog toegewezen. De Beroepsafdeling van het Europese merkenbureau erkende dat er gevaar voor verwarring bestond en dat daarom de Europese inschrijving van het beeldmerk TOBBIA nietig verklaard moest worden. Tegen beslissingen van het Europese merkenbureau is beroep mogelijk bij Het Gerecht, normaliter aangeduid als ‘General Court’. De houders van het beeldmerk TOBBIA hebben bij de General Court beroep ingediend. Recentelijk heeft de General Court in deze zaak een beslissing genomen.
 
De General Court heeft naar de visuele, fonetische en conceptuele overeenstemming gekeken. De houders van het merk TOBBIA hadden immers gesteld dat de Beroepsafdeling ten onrechte niet naar de merken in het geheel gekeken had, maar slechts naar de grafische afbeeldingen. In dit verband redeneerde de General Court dat de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring gebaseerd moet worden op de algemene indruk van de merken. Bij deze globale beoordeling speelt de perceptie van de merken door de gemiddelde consument van de betrokken waren een beslissende rol. Een consument neemt een merk als geheel waar zonder zich met de details bezig te houden.
 
De General Court stelt vervolgens dat de visuele overeenkomsten gebaseerd zijn op een antropomorf dier met een ronde kop en een cilindrische snuit. De vorm van het hoofd en de snuit is in beide gevallen bijna identiek. Dat geldt ook voor de oren, wangen, ogen, neusgaten en de mond. Ook zijn er verschillen, waaronder de kleding, de kleuren en de woordelementen. De General Court concludeert overeenstemming omdat de gemiddelde consument normaliter een merk als geheel waarneemt.
 
Het argument dat, in tegenstelling tot bij PEPPA PIG, het dier in het TOBBIA merk geen varken zou zijn maar een tapir, werd terzijde geschoven. Zelfs als het publiek daadwerkelijk zou menen dat het om een tapir zou gaan (of in beide gevallen om een tapir), bestaat de overeenstemming nog steeds.
 
Op fonetisch gebied werd eveneens een zekere overeenstemming aangenomen. Zowel bij PEPPA als bij TOBBIA is er sprake van herhaling van een sterke medeklinker, namelijk PP en BB. Natuurlijk zijn er ook heel duidelijke verschillen. Niettemin werd het feit dat er een zekere correlatie zou kunnen staan tussen het element ‘PEPPA’ en ‘TOBBIA’ voldoende geacht om overeenstemming vast te stellen.
 
Ten slotte werd er ook naar een conceptuele overeenstemming gekeken. Dat was vrij duidelijk: in beide gevallen ging het om een afbeelding van een varken. De General Court was niet bereid te accepteren dat het kopend publiek de afbeelding bij het merk TOBBIA als een tapir zou zien.
 
Op basis van het bovenstaande werd gesteld dat de Beroepsafdeling terecht besloten had dat de tekens overeenstemmen. De General Court heeft hiermee dus de uitspraak van de Beroepsafdeling bevestigd en het beeldmerk TOBBIA zal niet ingeschreven worden. Hoewel de redenering op fonetisch gebied wellicht wat gekunsteld kan overkomen, is de beslissing feitelijk volkomen begrijpelijk. Het is immers zonneklaar dat de houders van het merk TOBBIA een graantje wilden meepikken van de ruime bekendheid van het PEPPA PIG merk.

Terug