28 juni 2019
Artikel, Nieuws

Onzedelijke merken vanaf heden mogelijk in de VS

Kledingontwerper Erik Brunetti is er, na een lang juridisch gevecht met het Amerikaanse Merkenbureau, in geslaagd om het merk FUCT voor kleding in te schrijven. De Supreme Court heeft namelijk recent geoordeeld dat het weigeren van onzedelijke merken in strijd is met de Amerikaanse grondwet.

Net als in Europa verbiedt de Amerikaanse merkenwet de inschrijving van merken die in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde. Zo staat er in Section 1052(a) van de Amerikaanse merkenwet het volgende:

No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—
(a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute;…

Kortgezegd komen onzedelijke termen dus niet zo snel in aanmerking voor bescherming. Denk hierbij onder andere aan termen met een duidelijke seksuele connotatie.

Brunetti is al sinds 1990 actief met zijn kledinglijn FUCT, hetgeen staat voor Friends U Can’t Trust. Er bestaat daarnaast natuurlijk een heel duidelijke verwijzing met één van de meest gebruikte vloeken. Het is dan ook niet zo vreemd dat Brunetti’s merkaanvragen voor FUCT in de VS altijd zijn geweigerd. De Amerikaanse modeontwerper is echter van mening dat de bepaling in de Amerikaanse merkenwet in strijd is met de First Amendment, ofwel: de vrijheid van meningsuiting.

Ondanks dat de merkaanvragen van Brunetti door de jaren heen altijd zijn geweigerd door het Amerikaanse Merkenbureau gloorde er sinds 2017 licht aan de horizon voor de kledingontwerper. De Supreme Court oordeelde toen namelijk in de Tam case dat een bepaling in de Amerikaanse Merkenwet die de inschrijving van minachtende merken verbiedt in strijd is met de grondwet. Kort daarna oordeelde een hogere rechtbank in de VS dat ook het verbod op de inschrijving van ‘immoral or scandalous matter’ in strijd is met de grondwet. Brunetti haalde dus zijn gelijk.

De Amerikaanse overheid ging in hoger beroep en de zaak kwam zo bij de Supreme Court terecht. De Amerikaanse overheid is namelijk van mening dat dit verbod geen beperking op de vrijheid van meningsuiting is. In de Verenigde Staten ontstaat het recht op een merk immers door gebruik en niet door inschrijving. Inschrijving geeft weliswaar extra voordelen, maar het is niet noodzakelijk om je merk in te schrijven om hier bescherming aan te kunnen ontlenen. Je bent dus niet verplicht om je merk vast te leggen om voor bescherming in aanmerking te komen. De vrijheid van meningsuiting wordt daarom niet beperkt.

De Supreme Court gaat hier echter niet in mee en oordeelt dat de bepaling in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Het hoogste Amerikaanse rechtscollege is namelijk van oordeel dat het weigeren van onzedelijke merken discriminerend is. Feitelijk stelt deze bepaling het Amerikaanse Merkenbureau in staat om merken te aanvaarden waarvan de strekking ze zint, en om merken te weigeren waarvan ze het niet eens zijn met de strekking. Dit is in strijd met de First Amendment. Brunetti wordt wederom in het gelijk gesteld.

FUCT kan vanaf nu dus wel degelijk als merk worden ingeschreven in de VS en Brunetti heeft eindelijk zijn gelijk gehaald. Hij is daarom nu beter in staat om tegen derden op te treden die inbreuk maken op zijn merk.  

Terug