9 juli 2019
Nieuws

Terugblik IP Congres 2019

Donderdag 6 juni vond het IP congres van Arnold & Siedsma plaats onder voorzitterschap van Roelof Hemmen, waarbij Innovatie en Duurzaamheid het thema was. Octrooigemachtigde in opleiding Roel Joxhorst geeft een korte tergblik op de lezingen van deze geslaagde dag.

De eerste spreker op het congres was Lucien Engelen, CEO van Transform.Health en Fellow bij het Deloitte Center for the Edge en Faculty member bij de Singularity University in Silicon Valley en in Nederland. Lucien had een mooie presentatie over de mogelijkheden die de huidige technologische ontwikkelingen bieden in de zorgsector, die van nature erg conservatief is in het toelaten van innovatie. Zijn voorspelling is dat de tech-reuzen (denk aan Facebook, Apple, Amazon) zich ook steeds meer zullen richten op de zorgsector, door ons de mogelijkheid te bieden om onze gezondheid 24/7 te laten monitoren, bijvoorbeeld door middel van een smartwatch. Hierdoor zal de zorgsector steeds meer een softwaresector worden, een interessante gedachte!

De tweede spreker op het congres was de bekende economisch journalist en o.a. columnist bij het Financieel Dagblad, Mathijs Bouman. Zijn presentatie ging over de paradox dat ondanks het feit dat de technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan, we deze exponentiële groei van technologische vooruitgang niet terugvinden in de economische groeicijfers. Eén van de mogelijke verklaringen is dat al onze basale behoeften zodanig bevredigd zijn, dat wij als samenleving gewoon niet meer zoveel te willen hebben, waardoor de economische groei ook stokt. Een andere verklaring is dat de economische groei er wel degelijk is, maar dat het lastig meetbaar is. Uiteindelijk leek Mathijs Bouman het definitieve antwoord ook niet te hebben, maar desondanks een leuk onderwerp om eens over te filosoferen.

Diederik Jekel, wetenschapsjournalist, sloot de dag af met een presentatie waarin hij op een creatieve manier een korte opsomming gaf van de belangrijkste bevindingen van de presentaties van Lucien Engelen en Mathijs Bouman. In zijn presentatie benadrukte Diederik dat we niet moeten innoveren om het innoveren, maar dat het maatschappelijk belang in het oog gehouden moet worden.

Al met al kijken wij terug op een geslaagde dag en willen de sprekers en deelnemers hiervoor hartelijk danken.

Terug