16 mei 2019
Artikel

Toyota kiest voor een verrassende IP strategie

In 1997 kwam Toyota met de Prius op de markt. Daarmee was Toyota de eerste fabrikant met een algemeen beschikbare hybride auto. Vandaag de dag hebben bijna alle grote autofabrikanten een of meerdere modellen met een hybride variant. Diverse fabrikanten hebben ook volledig elektrische modellen. Er is een risico dat Toyota de boot zal missen wanneer het gaat om volledig elektrische auto’s. De uitgebreide octrooiportefeuille op hybride techniek biedt wellicht uitkomst.

Een octrooi is een exclusief recht op een uitvinding. Een octrooihouder heeft meerdere mogelijkheden om zijn octrooiportefeuille commercieel te exploiteren, die meestal neerkomen op eigen (exclusief) gebruik en/of verkoop.

Toyota’s strategie is om nu, onder voorwaarden, een deel van de bescherming van de octrooiportefeuille op te geven door de technologie uit de octrooien (vrij) beschikbaar te stellen aan anderen (concurrenten). Het ‘zo maar’ opgeven van de bescherming lijkt een minder voor de hand liggende mogelijkheid om je octrooiportefeuille commercieel te exploiteren. Toch kan dit een slimme zet zijn, want door het beschikbaar stellen van je octrooien, stimuleer je als octrooihouder de branche waarin je actief bent en vergroot je de markt voor zulke producten. Daar heb je als producent zelf dus baat bij.

Er zijn talloze voorbeelden van dergelijke ‘vrijgaves’, die al dan niet onder voorwaarden plaatsvonden. Zo gaf Toyota eerder al een groot aantal octrooien omtrent waterstofauto’s beschikbaar om de productie van deze auto’s een extra zetje te geven en de benodigde infrastructuur voor deze auto’s te bevorderen. Tesla vermeldde in 2014 dat ze tegen een ieder die in goed vertrouwen de technologie van Tesla voor elektrische auto’s zal gebruiken, geen rechtszaak zal initiëren. Dit doet Tesla, omdat ook zij (waarschijnlijk) profiteert van een toename van de algehele vraag naar elektrische auto’s .

Ook in andere branches worden regelmatig octrooien beschikbaar gemaakt voor anderen, veelal ook met verschillende redenen. Zo sloot Microsoft zich in 2018 aan bij het Open Invention Network, dat is een consortium van bedrijven dat octrooien deelt om opensourcesoftware te beschermen. Hiermee maakt Microsoft licenties op een groot portfolio van octrooien royaltyvrij voor andere leden van het netwerk, maar krijgt zij zelf ook toegang tot nieuwe kennis.  Dergelijke initiatieven zijn ook te vinden in de farmaceutische industrie, waar bijvoorbeeld The Medicines Patent Pool Foundation onderhandelt met octrooihouders om licenties af te sluiten met goedkopere fabrikanten die het product vervolgens kunnen afzetten in ontwikkelingslanden. Als er niet een voor de hand liggend commercieel voordeel gehaald kan worden, kan het vanuit een marketing perspectief een strategische keuze zijn.

Dat brengt ons terug bij Toyota. Hoewel hybride auto’s relatief jong zijn, zijn de ogen in de automotive industrie de laatste jaren voornamelijk gericht op volledig elektrische auto’s. Toyota heeft echter op het moment geen elektrische auto’s in ontwikkeling en lijkt zich volledig te richten op hybride auto’s.

Om deze (verder) te ondersteunen, mogen de vrijgegeven octrooien niet worden gebruikt voor de ontwikkeling van elektrische auto’s. Tegelijkertijd biedt Toyota wel hulp aan fabrikanten van hybride auto’s door het aanleveren van componenten en ondersteuning. Het lijkt er daarmee op dat Toyota hoopt op een toename van de commerciële exploitatie van de vrijgegeven octrooien om de strijd om de dominante (automotive) technologie voor de komende jaren in het voordeel van hybride auto’s te laten uitvallen.

Terug