18 december 2020
Nieuws

Brexit per 1 januari 2021 – Wat zijn de gevolgen voor uw merk?

De Brexit gaat op 1 januari 2021 in. Vanaf die datum maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de EU en dekken EU merken niet langer het VK. Graag informeren wij u over de gevolgen die de Brexit voor de bescherming van Europese merken heeft.

Wat is de invloed van Brexit op merken
Merken die al in de EU zijn geregistreerd en waarvoor de registratieprocedure dus is afgerond, worden met behoud van aanvraag- en registratiedatum automatisch gekopieerd naar een registratie in het VK. Vanaf 1 januari a.s. zal de bescherming van al deze merken voor het VK doorlopen, maar onder een nationaal VK recht dat naast het dan beperkte EU recht komt te staan. Het oude EU registratienummer wordt met de toevoeging UK009 het registratienummer voor het VK.

Wanneer actie nemen
Voor EU merken waarvan de registratie procedure nog niet is afgerond, dient wel actie te worden genomen. Indien de merkhouder de bescherming voor het VK wenst te behouden dient er voor 30 september 2021 een her-aanvrage in het VK te worden ingediend. Die VK aanvrage behoudt de aanvraagdatum van de EU, maar zal in het VK wel het gehele registratieproces opnieuw doorlopen.

‘Address of Service’ in Londen
Arnold & Siedsma beschikt over een zogenaamd ‘Address of Service’ in Londen, deze zal als gemachtigde worden aangesteld bij alle VK merkregistraties die uit de EU merkregistraties voortvloeien en via dit adres kunnen wij de her-aanvrage van EU merken voor het Verenigd Koninkrijk indienen. 

Wat is de invloed op modellen
Voor de EU modellen is de procedure hetzelfde als hierboven omschreven.

Gevolgen voor octrooien
Er zijn geen gevolgen bekend voor bestaande octrooien.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Terug