20 maart 2020
Nieuws

Eenheidsoctrooi Europa op losse schroeven?

In een baanbrekende uitspraak heeft het Duitse grondwettelijk Hof (Bundesverfassungsgericht of BVerfG) vandaag bekend gemaakt dat de Duitse goedkeuringswet op de Rechtbank voor het Europees Eengemaakt Octrooigerecht (ook wel het Unified Patent Court (UPC) of Einheitliches Patentgericht genoemd) nietig is. Deze goedkeuringswet vormde de basis voor het ratificeren van het UPC door de centrale Duitse overheid. Het is op dit moment onduidelijk of deze gebeurtenis leidt tot alleen uitstel of misschien zelfs afstel van het UPC, aangezien ratificatie door Duitsland een belangrijke vereiste is.

Heel in het kort stelt het BVerfG dat met het UPC vergaande bevoegdheden worden overgedragen aan een niet-Duitse rechtbank. Hiervoor is volgens het BVerfG een tweederde meerderheid nodig in het centrale parlement (Bundestag). Deze tweederde meerderheid is niet gehaald bij het goedkeuren van deze wet en daarom is deze wet dus nietig.

Doordat geldigheid van de wet vanaf het begin al weggevallen is, lijkt de invoering van het Europees Eenheidsoctrooi en het daarbij horende UPC wederom weer een stap verder weg. Het is nu even afwachten hoe de Duitse overheid dit probleem op gaat lossen.

Terug