11 augustus 2020
Artikel

Modernisering octrooiwet? - Een voorlopige aanvrage?

Artikel 2 van de reeks 'Modernisering octrooiwet'

De huidige Rijksoctrooiwet stamt uit 1995 en is in 2008 voor het laatste aangepast. Recentelijk organiseerde het Octrooicentrum Nederland (OCNL) een webinar, in een reeks van webinars, waarin de mogelijkheid van een voorlopige aanvrage verkend werd.

Soms is het wenselijk om al een prioriteitsrecht te vestigen voordat een volledige, complete octrooiaanvrage opgesteld is. In feite kent Nederland hier al een mogelijkheid voor: een aanvrage kan ingediend worden zonder enige taksen te betalen. Hetzelfde kan ook worden gedaan met een Europese aanvrage. Een dergelijke aanvrage zal door de niet betaalde taksen komen te vervallen en nooit leiden tot een octrooi. Toch kan een latere aanvrage er wel prioriteit van inroepen. Er wordt nu echter overwogen om een nieuwe optie hieraan toe te voegen: een voorlopige aanvrage, als een officieel nieuw type aanvrage. Wat zou nu voor Nederlandse MKB, zelfstandigen en andere uitvinders de mogelijke voordelen en eventuele nadelen kunnen zijn van een dergelijke voorlopige Nederlands aanvrage?

Een belangrijk voordeel dat men voor ogen heeft is dat een dergelijke aanvrage wellicht niet aan alle formele eisen zou hoeven te voldoen op het moment van indiening. Ook heeft men voor ogen om voor dit type aanvrage een nieuwheidsonderzoek uit te voeren, tegen beperkte kosten.

De basisvereiste voor het kunnen uitvoeren van een degelijk nieuwheidsonderzoek is natuurlijk wel dat de technische beschrijving van de uitvinding duidelijk is. Het opstellen van conclusies, daarentegen, die de uitvinding zo breed mogelijk definiëren, zou waarschijnlijk geen vereiste hoeven te zijn; of wellicht zou slechts om een enkele conclusie gevraagd worden. Dat heeft als voordeel dat het opstellen van een dergelijke voorlopige aanvrage, voornamelijk gericht op een technische beschrijving van de uitvoeringsvormen, met beperkte voorbereidingskosten mogelijk zou kunnen zijn.

Een nadeel kan zijn dat de voorlopige aanvraag niet verleend wordt. Ook zijn er een aantal aandachtpunten te benoemen voor gebruik van dit potentiele instrument. Indien u het zou inzetten om een versnelde publicatie of marktintroductie te kunnen doen, besef dan wel dat de voorlopige aanvraag alleen een prioriteitsrecht kan bieden voor hetgeen dat daarin duidelijk beschreven staat. Als er tijd (en geld) voor is, blijft het laten opstellen van een zo zorgvuldig en volledig mogelijk 'premier depot' (eerste aanvrage), dat een zo stevig mogelijke basis levert voor een octrooifamilie, altijd de veiligste keuze.

Een andere vraag is of het nieuwheidsonderzoek voldoende inzicht zal bieden voor de aanvrager over de octrooieringskansen. Het is dan raadzaam om advies hierover te vragen aan een octrooigemachtigde en, indien dit nuttig blijkt, een verdere aanvraag in te dienen, inclusief conclusies en een heldere inleiding van de uitvinding.

We zullen in ieder geval de eventuele ontwikkeling en invoering van dit nieuwe instrument voor Nederland nauwlettend volgen.

Terug