25 september 2017
Artikel, Nieuws

Brexit en EU merken - stand van zaken

Laat mij beginnen u teleur te stellen. Echt nieuws is er nog niet. Er zijn echter wel allerlei speculaties.

In het kader van de Brexit onderhandelingen heeft de Europese Commissie haar visie op papier gezet inzake intellectuele eigendomsrechten en geografische herkomstaanduidingen. Hieruit blijkt wat de EU wil dat het Verenigd Koninkrijk hiermee gaat doen. Het komt er op neer dat er een automatische kosteloze erkenning moet zijn van alle EU rechten na Brexit. Alles moet zonder kosten en met het overnemen van de EU gegevens (zoals datum van inschrijving, vernieuwingsdatum, prioriteit, senioriteit, gebruiksverplichting, enzovoort) in het Britse register gezet worden. Dit moet dan voor alle EU merken uitgevoerd worden, maar ook voor Europese modelinschrijven en ongeregistreerde EU modelrechten. Daarnaast zal dit ook moeten gelden voor EU kwekersrechten, beschermde geografische aanduidingen, beschermde aanduidingen van oorsprong en andere geografische en traditionele aanduidingen, in het bijzonder op het gebied van wijn. Bij hangende aanvragen moet aanvraagster de mogelijkheid krijgen de aanvrage ook in het Verenigd Koninkrijk te continueren.

Voor EU merken is dus de visie van de Europese Commissie dat merkhouders niets hoeven te doen en automatisch naast hun EU inschrijving een Britse inschrijving krijgen. Het bureau voor de intellectuele eigendom van het Verenigd Koninkrijk (UKIPO) noemt dit in haar stukken als één van de mogelijkheden, aangeduid als het Montenegro model. Toen Montenegro niet langer een onderdeel van Servië & Montenegro was, bleven alle merkrechten in beide gebieden geldig, zonder dat er door de merkhouders actief iets gedaan moest worden.

Het klinkt natuurlijk prachtig. De Britten, die zo nodig de EU moesten verlaten, mogen zelf betalen om de infrastructuur en de databanken van UKIPO zodanig aan te passen dat ze het aan kunnen om ‘wat merkjes’ toe te voegen. Met behulp van de verschillende databanken kun je zien hoeveel geldige Britse merkinschrijvingen er zijn. Natuurlijk verschilt dit van dag tot dag, maar het is een getal in de orde van grootte van 600.000. Er zijn meer dan een miljoen geldige EU merkinschrijvingen. Op de dag na Brexit moet UKIPO derhalve ineens drie keer zo veel merken beheren als daarvoor en de Europese Commissie heeft zich op het standpunt gesteld dat het Verenigd Koninkrijk daarvoor zelf de kosten moet dragen. Daar staat tegenover dat men vanaf dat moment veel meer vernieuwingen gaat krijgen, dus uiteindelijk betaalt het zich wel terug.

De statistieken van WIPO laten zien welke landen de meeste ingeschreven merken hebben. Het Verenigd Koninkrijk staat nu op plaats 13 en stijgt met dit model naar plaats 4.

Bij de modelinschrijvingen is de toename nog veel extremer. Nu zijn er ongeveer 40.000 Britse inschrijvingen en er komen dan ruim 700.000 EU modellen bij.

Of het nu een automatische overgang wordt of een overgang op verzoek en of het gratis wordt of dat er wel iets betaald moet worden, het gaat allemaal voorbij aan de echte problematiek. Wat moet je doen met een EU merkaanvrage waartegen een oppositie loopt? Heb je dan na de Brexit twee aanvragen waartegen allebei een oppositie loopt? Hoe zit het met de gebruiksplicht? Als een opposant bij een voor de Brexit gestarte oppositie bewijs van gebruik geleverd heeft uit Duitsland, Frankrijk en Spanje, telt dat dan nog voor de oppositie tegen de afgesplitste Britse aanvrage? Zo zijn er talloze vragen te beantwoorden en het zal absoluut nodig zijn dat er eerst een goed kader geschapen wordt voor een overgangsregeling voordat we ons druk kunnen maken of het automatisch is en wie het betaalt.

Terug