17 februari 2017
Artikel

De kennisvoucher; een subsidie voor de tegemoetkoming in de kosten voor merkbescherming in het buitenland

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken erkent het belang van merkbescherming en komt in Nederland gevestigde midden- en kleinbedrijven die zich willen positioneren op de buitenlandse markt bij de kosten voor merkbescherming tegemoet. Door het aanvragen van een kennisvoucher kunnen bedrijven die hun merk willen registreren in het buitenland een vergoeding krijgen voor de kosten voor merkregistratie.

Wanneer u overweegt uw producten of diensten ook in het buitenland aan te bieden is het verstandig tijdig uw merk in de betreffende landen te registreren. Immers, het is niet wenselijk dat derden dat teken of een gelijkend teken gaan gebruiken voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten. Hier kunt u vaak alleen iets tegen ondernemen wanneer u een geldige merkinschrijving heeft. Ook wilt u voorkomen dat u tijd en geld investeert in het opbouwen van een merk en dat u vervolgens uw merk niet mag gebruiken, omdat een derde u voor is met merkregistratie. Het beschermen van uw merk vergt een investering. U dient een deskundige in te schakelen die de inschrijving voor u verzorgt en u dient taksen te betalen aan het betreffende Merkenbureau.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan een kennisvoucher worden aangevraagd. Met deze kennisvoucher kunnen midden- en kleinbedrijven die hun merk in het buitenland wensen te registreren een vergoeding van 50% van de kosten voor merkregistratie krijgen tot maximaal €2500 excl. BTW, wanneer zij een externe merkengemachtigde inhuren om de registratie voor hen te verzorgen.

Navraag bij de RVO bevestigt dat er nog steeds voldoende budget is. De verzoeken tot het verkrijgen van de kennisvoucher worden op volgorde van binnenkomst behandeld en het duurt gemiddeld dertien weken voor er een beslissing tot toekenning of afwijzing is. Wacht dus niet te lang met het indienen van de aanvraag. Wij voorzien u graag van de benodigde offerte voor merkbescherming die u met de aanvraag moet indienen. Na toekenning is de voucher zes maanden geldig.

Terug