30 juni 2017
Artikel, Nieuws

Door biologische werkwijze verkregen planten en dieren niet langer octrooieerbaar in Europa

De Raad van Bestuur (Administrative Council) van het Europees Octrooibureau heeft besloten tot een aanpassing van Regel 28 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag. De nieuwe Regel 28(2) bepaalt dat geen octrooien verleend mogen worden voor planten of dieren die uitsluitend verkregen zijn door middel van een wezenlijk biologische werkwijze. De aanpassing is per 1 juli a.s. van kracht.

De Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau had in maart 2015 in de uitspraak G2/13 nog besloten dat op deze wijze verkregen planten niet zijn uitgesloten van octrooiering. Nadat de Europese Commissie in november 2016 in haar interpretatie van de Biotechnologie Richtlijn had aangegeven dat het nooit de bedoeling van de opstellers van de Biotech Richtlijn is geweest om planten die door middel van wezenlijk biologische werkwijzen zijn verkregen vatbaar te laten zijn voor octrooi, was het Europees Octrooibureau in een spagaat terechtgekomen. Hoewel het EOB los staat van de Europese Unie en zich niet aan haar richtlijnen en interpretaties hoeft te conformeren, heeft de Administrative Council er toch voor gekozen mee te gaan in de uitsluiting.

De behandeling van octrooiaanvragen voor dergelijke planten en dieren, die tijdelijk geschorst was in afwachting van het antwoord op de vraag hoe het EOB zou omgaan met het EU interpretatiedocument, zal nu weer worden hervat.

Hiermee lijkt misschien een einde te komen aan de onzekerheid over de octrooieerbaarheid van op deze wijze verkregen planten en dieren. Echter, de wijziging is doorgevoerd in het Uitvoeringsreglement, niet in het Verdrag. De Afdelingen van Beroep van het EOB zijn niet gebonden aan het Uitvoeringsreglement. Wanneer een op basis van Regel 28(2) afgewezen aanvrage of een in oppositie herroepen octrooi voor de Afdeling van Beroep komt, zou het in theorie kunnen gebeuren dat deze tot de conclusie komt dat de nieuwe Regel in strijd is met Artikel 53(b). Volgens dit artikel zijn immers alleen planten- en dierenrassen en wezenlijk biologische werkwijzen als zodanig van octrooiering uitgesloten. De nieuwe Regel 28(2) gaat daarmee een stap verder dan Artikel 53(b). Zo zou het kunnen gebeuren dat een besluit van de aanvraagafdeling om op basis van Regel 28(2) een aanvrage niet te verlenen of van de oppositieafdeling om om die reden een octrooi te herroepen door de Afdeling van Beroep wordt teruggedraaid.

Het laatste woord over dit onderwerp lijkt dus nog steeds niet te zijn gesproken.

Terug