20 februari 2017
Nieuws

EU-lidstaten: geen octrooi mogelijk op producten verkregen door biologische processen

Planten die zijn verkregen door middel van essentieel biologische werkwijzen dienen uitgesloten te zijn van octrooiering. Dit vinden de lidstaten van de Europese Unie, wat in overeenstemming is met het interpretatiedocument dat werd uitgegeven door de Europese Commissie op 3 november 2016.

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen in Brussel hebben de lidstaten van de Europese Unie vandaag unaniem bevestigd dat veredelaars van groente en fruit vrij moeten kunnen beschikken over biologisch materiaal om nieuwe gewassoorten te kunnen kweken.

Deze ontwikkeling heeft vooralsnog geen directe gevolgen voor lopende octrooiaanvragen. Het wachten is nog altijd op een reactie van het Europees Octrooibureau, dat zal moeten beslissen of het deze interpretatie ook aan gaat nemen, en als ze dat doen, op welke wijze. Onze verwachting is dat deze reactie nu niet lang meer op zich zal laten wachten.

Terug