15 juni 2017
Artikel, Nieuws

Patent & Subsidie - unieke samenwerking met PNO Consultants

Het financieren en beschermen van innovatie is voor veel bedrijven belangrijk. Daarnaast hebben grotere bedrijven die gebruikmaken van de Innovatiebox sinds 1 januari 2017 een zogenaamd tweede toegangsticket nodig, zoals een patent. Maar volstaat hiervoor een Nederlands patent of moet dat internationaal worden aangevraagd? En wat precies moet het patent omvatten? Moet daarvoor de beschrijving van de innovatie worden aangepast? En wat zijn dáárvan dan de eventuele gevolgen voor innovatiesubsidies waarvan al gebruik wordt gemaakt, zoals de WBSO?

Om bedrijven bij dit soort vragen adequaat te kunnen adviseren zijn Arnold & Siedsma en PNO Consultants onder de naam PATENT&SUBSIDIE een samenwerking gestart. Hiermee profiteren klanten van ruime kennis en ervaring op het gebied van subsidies en fiscale regelingen voor innovatie en octrooi-, merken- en modellenrecht.

Integraal advies leidt tot fiscaal en juridisch verduurzamen innovatiewinst

Via deze samenwerking krijgen innoverende bedrijven integraal innovatieadvies dat is gebaseerd op de gezamenlijke bevindingen van specialisten die elk vanuit hun eigen vakgebied naar uw innovatie kijken. Doordat bedrijfsfuncties, die van belang zijn voor een succesvolle innovatie, in het advies nauw op elkaar aansluiten ontstaat de mogelijkheid om de innovatiewinst financieel, juridisch en fiscaal te verduurzamen. Een uniek voordeel, dat vanzelfsprekend toegankelijk is voor alle innoverende bedrijven; van (zeer) klein tot (zeer) groot.

PNO Consultants is in Nederland en Europa marktleider op het gebied van subsidies en fiscale regelingen voor innovatie. Wilt u meer weten over deze unieke samenwerking of ontvangt u graag Patent&Subsidie advies? Neem dan snel contact met ons op.

Terug