fractal

Instandhouding van het octrooi (patent)

Voor vrijwel elk aangevraagd of verleend octrooirecht moet een zich herhalende taks worden betaald aan de verlenende (overheids-)instanties. Deze vergoeding, de zogenaamde jaartaks of instandhoudingstaks voor uw octrooi, moet op tijd betaald worden.

Octrooi instandhouding door Arnold & Siedsma

Arnold & Siedsma regelt en betaalt op uw verzoek de jaartaksen voor uw octrooi in alle landen van de wereld. De jaarlijkse betaling leidt ook vaak tot een zakelijke afweging of het octrooi nog wel gecontinueerd moet worden. Arnold & Siedsma kan u helpen bij het maken van deze afweging, waarbij de beschermingsomvang van uw octrooi en het commerciële voordeel gewogen worden tegen de betaling van de betreffende ambtelijke taks voor uw octrooi.

Terug