bc. Rob van der Geest

Technisch octrooitekenaar

Over Rob van der Geest

Vakgebied:
Octrooi-, merken- en modellentekeningen, illustraties, animaties


Profiel:
Sinds 1997 maakt Rob deel uit van het team van Arnold & Siedsma. Als technisch octrooitekenaar verbeeldt Rob de uitvindingen van cliënten. Hij maakt octrooi-, merken-, modellentekeningen, illustraties en animaties.
Rob studeerde elektrotechniek aan de Technische Hogeschool in Eindhoven. Zijn interesse voor nieuwe technische ontwikkelingen reikt veel verder dan zijn eigen vakgebied. Rob vindt het een uitdaging om ideeën en uitvindingen, van welke discipline ook, om te zetten in duidelijke en heldere figuren, voor een optimale bescherming in een octrooi. Zijn uitgangspunt hierbij is de overbekende zinsnede: "een plaatje zegt meer dan 1000 woorden".


Anderen over Rob:
Ruimtelijk inzicht, brede technische interesse, adequaat


CV

Werkverleden:
1990 - 1992:   Defensie, instructeur bij de Technische Dienst
1992:               Panasonic Technics, technische functie consumentenelektronica
1992 - 1997:   Triple I, opleider van technische tekenaars in CAD omgeving van diverse disciplines
1997 - heden: Arnold & Siedsma, Technisch Octrooitekenaar

Opleiding:
PTH Eindhoven (tegenwoordig Fontys Hogeschool), Elektrotechniek


Telefoon: +31 70 365 48 33