dr. ir. Paul van der Valk

Nederlands octrooigemachtigde, Europees octrooigemachtigde

Over Paul van der Valk

Vakgebied:
Werktuigbouw


Profiel:
Paul is in 2017 gestart als octrooigemachtigde in opleiding bij Arnold & Siedsma. Hiervoor heeft hij enkele jaren als onderzoeks- en ontwikkelingsingenieur bij een internationale windturbinefabrikant gewerkt, waar de focus van zijn werkzaamheden lag op het implementeren en verbeteren van de verschillende modellen en methoden, welke worden gebruikt voor het ontwerpen van ondersteuningsconstructies voor offshore windturbines.

Paul is aan de Technische Universiteit Delft gepromoveerd op het proefschrift “Gekoppelde Simulaties van Windturbines en Offshore Ondersteuningsstructuren: Strategieën gebaseerd op het Dynamische Substructureringsparadigma”. Dit onderzoek heeft hij verricht in nauwe samenwerking met één van de grootste fabrikanten van offshore windturbines, waardoor uit het onderzoek niet alleen verscheidene publicaties zijn voortgekomen, maar het ook direct industrieel toepasbaar is geworden.


Anderen over Paul:
Analytisch, creatief, enthousiast, pragmatisch


CV

Werkverleden:
mei 2020 - heden: Nederlands octrooigemachtigde bij Arnold & Siedsma
2017 - mei 2020: Octrooigemachtigde in opleiding bij Arnold & Siedsma
2014 - 2017:   Onderzoeks- en ontwikkelingsingenieur bij Siemens Wind Power
2010 - 2014:   Promovendus aan de Technische Universiteit Delft

Opleiding:
Technische Universiteit Delft, Werktuigbouwkunde

Talen:
Nederlands, Engels, Duits


Publicaties:
P. L. C. van der Valk, S. N. Voormeeren, P. C. de Valk, and D. J. Rixen. Dynamic Models for Load Calculation Procedures of Offshore Wind Turbine Support Structures: Overview, Assessment and Outlook. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, 10(4), Jul 2015

P. L. C. van der Valk. Coupled Simulations of Wind Turbines and Offshore Support Structures: Strategies based on the Dynamic Substructuring Paradigm. PhD thesis, Delft University of Technology, 2014

P. L. C. van der Valk and D. J. Rixen. An Impulse Based Substructuring Method for Coupling Impulse Response Functions and Finite Element Models. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 275:113–137, 2014

D. J. Rixen and P. L. C. van der Valk. An Impulse Based Substructuring approach for impact analysis and load case simulations. Journal of Sound and Vibration , 332(26):7174–7190, 2013

S. N. Voormeeren, P. L. C. van der Valk, B. P. Nortier, D-P. Molenaar, and D. J. Rixen. Accurate and Efficient Modeling of Complex Offshore Wind Turbine Support Structures using Augmented Superelements. Wind Energy, 17:1035–1054, 2014

S. N. Voormeeren, P. L. C. van der Valk, and D. J. Rixen. Generalized Methodology for Assembly and Reduction of Component Models for Dynamic Substructuring. AIAA Journal, 49(5):1010–1020, May 2011


Telefoon: + 31 70 365 48 33