ing. Yannick Philippaerts

Europees octrooigemachtigde, Belgisch octrooigemachtigde

Over Yannick Philippaerts

Vakgebied:
Computertechniek, elektrotechniek, fysica, medische technologie, werktuigbouwkunde.


Opleiding:
Katholieke Hogeschool Limburg, Industrieel ingenieur
Masterdiploma elektromechanica


Profiel:
Door zijn actieve betrokkenheid bij verschillende inbreukprocedures, kent Yannick de ingrediënten die nodig zijn om zulke procedures tot een goed einde te brengen. Hij denkt mee, met zowel klant als advocaat, om de belangen van de klant zo kernachtig mogelijk te verdedigen. Naast vakkennis en ervaring, zijn hierbij ook efficiënte communicatie en doelgerichte samenwerking essentiële vaardigheden die Yannick goed beheerst.

Voor een beursgenoteerd bedrijf werd het reële belang van octrooien duidelijk, toen een concurrent licentievergoedingen vroeg op basis van zijn octrooiportefeuille. Yannick werkte voor deze klant een strategie op maat uit, die op korte termijn in een inhaalmanoeuvre resulteerde. Hij analyseerde de noden en wensen van de klant en communiceerde de strategische opties met hun voor- en nadelen om tot een concreet actieplan te komen. Deze acties versterkten de marktpositie van de cliënt, maar brachten bovendien positieve argumenten met zich mee, die in het licentieverhaal konden worden ingepast, om zodoende de eigen positie ten opzichte van de concurrent te verbeteren.

Yannick houdt ervan zich vast te bijten in een nieuwe uitvinding. Hij wil het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de uitvinding ten volle begrijpen. Hierbij zal hij steeds gerichte vragen stellen. Regelmatig verbaast hij klanten met zijn snelle begrip van de technologie en de efficiëntie waarmee hij zich de uitvinding eigen maakt.


Anderen over Yannick:
Oprecht geïnteresseerd, communicatief sterk, concreet


CV

Werkverleden:
2007 - 2011:   octrooigemachtigde in opleiding bij Gevers
2011 - heden: octrooigemachtigde voor Arnold & Siedsma
2013 - heden: gastdocent octrooirecht KUL en UHasselt, waar hij doceert in de beginselen van octrooirecht aan technische studenten, met een focus op de praktische kennis die nodig is om uitvindingen te kunnen beoordelen op octrooieerbaarheid, evaluatie van octrooien van concurrenten en het zoeken in online octrooidatabanken.
2016 - heden: owner YPat BVBA

Talen:
Nederlands, Engels, Frans


Publicaties:
MANIPULATE ARCHIVED INTERNET PAGES? YES WE CAN!

When objects are used in an internet page, information shown by "The Wayback Machine" (internet archive) may differ considerably from what was showing on the screen at the date the page was archived.
http://www.managingip.com/Article/2893466/Manipulate-archived-internet-pages-Yes-we-can.html


Telefoon: +32 3 213 59 60