ir. Addick Land

Partner, Europees octrooigemachtigde, Nederlands octrooigemachtigde, Belgisch octrooigemachtigde

Over Addick Land

Vakgebied:
Computertechniek, elektrotechniek, fysica, levensmiddelen- en voedingsindustrie, medische technologie, werktuigbouwkunde


Opleiding:
Technische Universiteit Delft, technische natuurkunde
Erasmus Universiteit Rotterdam, rechtsgeleerdheid


Profiel:
Addick is een van de meest ervaren octrooigemachtigden, die zich heeft gespecialiseerd in het voeren van procedures op het gebied van elektronica, ICT, halfgeleiders, nanotechnologie, lucht- en ruimtevaarttechniek en software.
Wanneer er sprake is van een conflicterend merk, model of octrooi is Addick de aangewezen persoon om na een diepgaande inhoudelijke analyse van de zaak, scherpe onderhandelingen of procedures te voeren. Addick aarzelt niet om de mouwen op te stropen om voor zijn cliënten hun gelijk te halen. Hij is dan ook vaak te vinden in de zalen van het Europees Octrooibureau of in de Nederlandse rechtszaal in Den Haag.

Toch vindt Addick het voor een cliënt het meest bevredigend, als hij een procedure weet te voorkomen door aan te geven hoe een octrooi omzeild kan worden.

Naast zijn werk voor het MKB, heeft Addick zich gespecialiseerd in procedures tussen grote multinationals. Hij heeft veel ervaring in internationale octrooigeschillen, en is een kenner op het gebied van de verschillen tussen Europees en Amerikaans octrooirecht. Zo zette hij zich ondermeer op succesvolle wijze in bij procedures ingediend door Airbus tegen de octrooiportefeuille van The Boeing Company. Addick was tot maart 2015 gedurende langere tijd voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Arnold & Siedsma.


Anderen over Addick:
Inhoudelijk, strategisch en zo nodig 'agressief'.


IAM Patent 1000 over Addick:
" Menig tegenstander geeft stiekem liever zijn verlies toe dan het op te nemen tegen de zeer ervaren Addick Land. Hij heeft al een aantal zaken voor Boeing gewonnen voor het Europese Octrooibureau (EOB)." Zie meer: www.iam-media.com/patent1000/rankings


Nevenfuncties en lidmaatschappen:
Addick is lid van de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden, het Europese Patent Institute (EPI), voormalig plaatsvervangend lid van the Patent Qualification Comité (PQC), bestuurslid van de Federation International des Conseils en Propriétié Industrielle (FICPI), lid van de Association Internationale pour la Protection de la Propriétié Intelectuelle (AIPPI), lid van de BMM, INTA, LAS.

Als lid van het Europees bekwaamheidsexamen Comité, is Addick verantwoordelijk voor de vaststelling en het markeren van de examens van het Europees bekwaamheidsexamen voor aankomende Europees octrooigemachtigde op het vakgebied van oppositie.
Ook is hij lid van de Utrechtse ondernemingssociëteit en de Haagse Maatschappij en geeft lezingen over octrooionderwerpen.


Referenties/Aanbevelingen:
Vanuit zijn studie Technische Natuurkunde heeft Addick (afstudeerrichting Computational physics) veel affiniteit met elektrotechniek en computer gerelateerde uitvindingen.
Addick heeft zich succesvol ingezet, om de president van het Europees Octrooibureau vragen te laten stellen over computer gerelateerde uitvindingen aan de ‘Kamer van Beroep’.
Addick is een aantal malen betrokken geweest bij advieszaken met betrekking tot MP3-, CD- en DVD- technieken. 


Case I:
Na het verbreken van een distributiecontract van een Amerikaans bedrijf, werd besloten een eigen ontwikkeling op te starten en een concurrerend product te maken. Er werd een apart bedrijf opgericht waarvan de aandelen werden gehouden door het Nederlandse moederbedrijf. Een poging tot beslaglegging en inzage in de activiteit door de Amerikaanse concurrent mislukte, omdat er weinig was te vinden bij het moederbedrijf. Aangetoond kon worden dat er geen gebruik was gemaakt van de knowhow van de Amerikaanse toeleverancier. Nadat de Amerikaanse octrooihouder een eerste nederlaag had geleden, is een octrooizaak met de zaak voor het Nederlandse bedrijf op voordelige wijze geschikt.

Showcase: Vluchtnavigatiesysteem


Telefoon: +31 70 365 48 33