ir. Herman Schumann

Europees octrooigemachtigde, Nederlands octrooigemachtigde, Belgisch octrooigemachtigde

Over Herman Schumann

Vakgebied:
Natuurkunde, in het bijzonder thermodynamica, warmte-overdracht, akoestiek en bouwfysica, elektriciteit en elektronica, verpakkingen, in het bijzonder van metaal en kunststof, werktuigbouwkunde, medische techniek, landbouwkundige technieken en machines


Opleiding:
Vossius Gymnasium-b Amsterdam
Nederlandse Taal en Letterkunde, Universiteit Leiden
Wiskunde, Universiteit Leiden
Elektronica en Telecommunicatie, Elektronisch en Technisch Instituut van de Koninklijke Luchtmacht
Technische Natuurkunde, Technische Universiteit Delft, afgestudeerd cum laude
Post-doctorale opleiding voor octrooigemachtigden, resulterend in kwalificaties voor Nederland, België en het Europees Octrooibureau
Diverse trainingen, seminars met betrekking tot de juridische behandeling van IE-inbreuken en geavanceerde octrooipraktijk in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk, Duitsland; Europees IE-recht; licentiëring


Profiel:
Herman is een zeer ervaren octrooigemachtigde, die gespecialiseerd is in het analyseren van uitvindingen, het opstellen en indienen van octrooiaanvragen en het voeren van verleningsprocedures, niet alleen in Nederland, maar ook in alle grotere geïndustrialiseerde landen en groepen van landen van de wereld, waaronder in de lidstaten van het Europees Octrooiverdrag, de individuele landen van West-Europa, de Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Korea, Volksrepubliek China, Rusland, Zuid-Afrika, Mexico, Brazilië, Argentinië.

Herman heeft een ongebruikelijk groot aantal octrooiaanvragen, namelijk ongeveer 1.600, geschreven in zijn bijna 35 jaar in het octrooivak.

Verder is Herman zeer ervaren in het optreden bij zittingen voor het Europese Octrooibureau en IE-inbreukzaken, in het bijzonder, maar niet alleen, voor de Haagse Arrondissementsrechtbank en het Gerechtshof Den Haag in Nederland.

Hermans grondhouding is echter te proberen geschillen buiten de rechtszaal op te lossen en de geschillen te schikken zonder de hoge kosten waarmee inbreukzaken altijd gepaard gaan.

Herman is ervaren in het onderhandelen, het opstellen en evalueren van contracten, in het bijzonder licentiecontracten, IE-inbreukzaken, auteursrecht, geheimhoudingsovereenkomsten, het schikken van IE-geschillen, opposities en beroepsprocedures bij het Europees Octrooibureau, geldigheids-/ongeldigheids-bepalingen en due diligence onderzoeken.


Anderen over Herman:
Herman is lid van de Nederlandse en Europese Orde van Octrooigemachtigden. Hij is secretaris van de Nederlandse Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden en is lid van de artistieke commissie van een aantal grote professionele orkesten in Nederland.


CV

Beroepscarrière:
Na zijn Gymnasium-b-opleiding op het bekende Vossius Gymnasium van Amsterdam werd Herman opgeroepen voor militaire dienst en geselecteerd voor de training en de opleiding voor Officier Elektronische Systemen en Telecommunicatie bij de Koninklijke Luchtmacht. Gedurende zijn viereneenhalfjarige diensttijd bij de Koninklijke Luchtmacht studeerde Herman tevens Nederlandse Taal en Literatuur, Wiskunde (Universiteit Leiden) en het eerste deel van zijn studie Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft.

Nog voor zijn afstuderen in 1976 trad Herman in dienst bij het toenmalige Octrooibureau Arnold & Siedsma. In de periode 1985-2000 was hij partner. Na 24 jaar, in 2000, verliet Herman Arnold & Siedsma en richtte met zijn vrouw Sandra zijn eigen octrooibureau Schumann Patent Consultancy op.

Weer 9 jaar later, op 1 oktober 2009, fuseerden Schumann Patent Consultancy en Arnold & Siedsma. Herman accepteerde daarbij een positie bij Arnold & Siedsma als adviseur met de portefeuille opleiding, begeleiding en training van kandidaat-octrooigemachtigden en acquisitie van nieuwe cliënten.

Herman studeerde Nederlandse Taal aan de Universiteit van Leiden. Dit was niet alleen in verband met zijn grote affiniteit met de Nederlandse taal en cultuur, maar ook met het doel een hoger niveau van taalbeheersing te bereiken en studie van linguïstische aspecten in het algemeen, correcte syntaxis en semantiek, wat later een goede keus bleek in verband met de belangrijke linguïstische aspecten van het werk van een octrooigemachtigde.

Al voor zijn afstuderen (cum laude) van de Universiteit Delft op een scriptie over subjectieve akoestiek, de ijking van hoofdtelefoons, ruimtelijke perceptie en hoofd-gerelateerde stereofonie, trad Herman bij Arnold & Siedsma in dienst als kandidaat-octrooigemachtigde. Gedurende vele jaren bleef hij nog lid van diverse redactieraden en raden van toezicht van tijdschriften over akoestiek en audio, publiceerde diverse artikelen en was actief als lid van de beoordelingsraad van diverse tijdschriften, tekst-corrector en redactielid en gaf veel lessen en lezingen over akoestiek en audio-onderwerpen, innovatie en intellectuele eigendom, in het bijzonder octrooibescherming.

Nevenfuncties en lidmaatschappen:
Herman is lid van de Nederlandse en Europese Orde van Octrooigemachtigden. Hij is secretaris van de Nederlandse Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden en is lid van de artistieke commissie van een aantal grote professionele orkesten in Nederland.


Telefoon: +31 53 431 97 22