ir. Joost Grootscholten

Partner, Europees octrooigemachtigde, Nederlands octrooigemachtigde, Belgisch octrooigemachtigde

Over Joost Grootscholten

Vakgebied:
Computertechniek, elektrotechniek, fysica, medische technologie , werktuigbouwkunde, op technische standaarden en specificaties gebaseerde technologieën (CD; DVD; BluRay; GSM; MP3 et cetera), waarvan wordt geclaimd dat die zijn gedekt onder de bescherming van Intellectueel Eigendom (IE).


Opleiding:
Technische Universiteit Delft, Elektrotechniek


Profiel:
Joost heeft, sinds hij in 1993 als octrooigemachtigde begon, ruime ervaring op diverse technische gebieden opgedaan. Hij heeft octrooiaanvragen opgesteld en geprocedeerd op het gebied van nanotechnologie, MEMS-techniek, halfgeleidertechnologie, RF-ID, smartcards, digitale media, werktuigbouwkundige configuraties, telecommunicatie, navigatiesystemen, telefonie, fietscomponenten en paraplu's.

Hij is specialist in het octrooieren van elektrotechnische, en in het bijzonder software gerelateerde uitvindingen. In de afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij grote complexe rechts- en advieszaken met betrekking tot CD, DVD, BluRay, MP3, GSM (inclusief het tappen daarvan), en vele andere technologieën, die vaak voor compatibiliteit op standaarden en technische specificaties zijn gebaseerd. In die gevallen dienen de specificaties om toegankelijkheid voor het publiek tot de technieken te waarborgen, terwijl de producenten feitelijk de markt verdelen. Een probleem waarbij kartelrecht ook om de hoek komt kijken.
Prioriteit voor Joost is het zakelijk belang van de cliënt. Procederen is een middel en geen doel op zich. Hij zal altijd alle expertise en creativiteit aan de dag leggen om de belangen van zijn cliënt te behartigen. Hij zoekt naar creatieve middelen om dreigende escalaties tussen partijen te ontzenuwen. Zonder daarbij natuurlijk enige concessies op de belangen van de cliënt te doen.


Anderen over Joost:
Levert kwaliteit, service en creativiteit.


CV

Werkverleden:
1993 - heden: Octrooigemachtigde bij Arnold & Siedsma
2003 - heden: Vicevoorzitter aan het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden
                       Vicevoorzitter aan het bestuur van de Stichting voor de Beroepsopleiding voor Nederlandse Octrooigemachtigen

Talen:
Nederlands, Engels, Duits

Nevenfuncties en lidmaatschappen:
Vicevoorzitter van het bestuur Orde Van Octrooigemachtigden, lid bestuur Beroepsopleiding Nederlandse octrooigemachtigden, lid EPI, lid AIPPI, lid VIE, lid LES, lid INTA, lid BMM


Telefoon: +31 76 521 49 36