ir. Joost Grootscholten

Partner, Europees octrooigemachtigde, Nederlands octrooigemachtigde, Belgisch octrooigemachtigde

Over Joost Grootscholten

Vakgebied:
Computertechniek, elektrotechniek, fysica, medische technologie , werktuigbouwkunde, op technische standaarden en specificaties gebaseerde technologieën (CD; DVD; BluRay; GSM; MP3 et cetera), waarvan wordt geclaimd dat die zijn gedekt onder de bescherming van Intellectueel Eigendom (IE).


Profiel:
Joost heeft, sinds hij in 1993 als octrooigemachtigde begon, ruime ervaring op diverse technische gebieden opgedaan. Hij heeft octrooiaanvragen opgesteld, verleend gekregen en over octrooien geprocedeerd op het gebied van nanotechnologie, MEMS-techniek, halfgeleidertechnologie, RF-ID, smartcards, digitale media, werktuigbouwkundige configuraties, gesimuleerde haarden, telecommunicatie, navigatiesystemen, telefonie, fietscomponenten en paraplu's.

Hij is specialist in het octrooieren van elektrotechnische, en in het bijzonder software gerelateerde uitvindingen. Hij betrokken geweest bij grote complexe rechts- en advieszaken met betrekking tot CD, DVD, BluRay, MP3, GSM (inclusief het tappen daarvan), en vele andere technologieën, die vaak voor compatibiliteit op standaarden en technische specificaties zijn gebaseerd. In die gevallen dienen de specificaties om toegankelijkheid voor het publiek tot de technieken te waarborgen, terwijl de producenten feitelijk de markt verdelen. Een probleem waarbij kartelrecht ook om de hoek komt kijken.

Prioriteit voor Joost is het zakelijk belang van de cliënt. Procederen is een middel en geen doel op zich. Hij zal altijd alle expertise en creativiteit aan de dag leggen om de belangen van zijn cliënt te behartigen. Hij zoekt naar creatieve middelen om dreigende escalaties tussen partijen te ontzenuwen, maar - natuurlijk – zonder daarbij enige concessies op de belangen van de cliënt te doen.


Anderen over Joost:
Kwaliteit; Creativiteit; kostenbeheersing; duidelijke afspraken maken en nakomen


CV

Werkverleden:
1993-heden: Octrooigemachtigde bij Arnold & Siedsma
2003-2013:   Vice-President bij de Orde van Octrooigemachtigden

Opleiding:
Technische Universiteit Delft, Elektrotechniek

Talen:
Nederlands, Engels, Duits

Nevenfuncties en lidmaatschappen:
lid EPI, lid AIPPI, lid VIE, lid LES, lid INTA, lid BMM


Telefoon: +31 76 521 49 36