Nele D'Halleweyn PhD

Managing partner, Europees octrooigemachtigde, Nederlands octrooigemachtigde, Belgisch octrooigemachtigde

Over Nele D'Halleweyn

Vakgebied:
Micro-elektronica, telecommunicatie, halfgeleiders, ICT, elektrotechniek, fysica, medische technologie, werktuigbouwkunde


Profiel:
Bij Arnold & Siedsma is Nele gespecialiseerd in Europese octrooiwerkzaamheden op het vakgebied van halfgeleiders, transistoren, elektronische toepassingen, telecommunicatie, ICT, software, medische apparatuur, en andere elektrische en mechanisme toepassingen. Nele heeft elektrotechniek gestudeerd aan de Universiteit van Leuven, gespecialiseerd in telecommunicatie en micro-elektronica, en behaalde een PhD graad aan Southampton University (UK).

Zij was betrokken in rechtszaken op verscheidene vakgebieden, van elektrotechnische toepassingen in speelautomaten of in medische apparatuur tot mechanische inrichtingen zoals laadvloeren of afvalscheidingsmachines.

Als octrooigemachtigde is zij de schakel tussen Research & Development en de bedrijfseconomische wereld. Het geeft haar voldoening om de essentie van een uitvinding te ontrafelen en deze vorm te geven in een ‘octrooiwapen’ tegen de concurrentie.

Wanneer namakers opdagen, zal zij in samenspraak met de cliënt zoeken naar de juiste argumenten en de beste strategie om de namaak zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Door haar uitgebreide ervaring in zowel Europese als nationale procedures kan zij de cliënt snel en duidelijk adviseren zodat op korte termijn de juiste juridische acties worden ondernomen.


Anderen over Nele:
Efficiënt, vechter, creatief, duidelijk


CV

Werkverleden:
2001 - heden: Octrooigemachtigde bij Arnold & Siedsma
1997-2001: Research bij Southampton University

Opleiding:
University of Southampton (UK), Doctor in Micro-electronics
Université Catholique de Louvain-la-Neuve (België), Burgerlijk Ingenieur Elektrotechniek
Rijksuniversiteit Gent (België), kandidatuur Burgerlijk Ingenieur elektrotechniek

Talen:
Nederlands, Engels, Frans, Duits (basis), Chinees (basis), Italiaans (basis)

Nevenfuncties en lidmaatschappen:
AIPPI: lid van de raad van bestuur en actief in werkgroepen voor het oplossen van IE gerelateerde vragen betreffende de Belgische nationale wetgeving.
EPI: als PQC lid voor België adviseert zij de EPI council over vragen inzake de professionele opleiding voor het behalen van de octrooigemachtigdentitel.
Tutor in de Belgische opleiding over Belgisch octrooirecht en de Belgische octrooipraktijk
Designcentrum De Winkelhaak: lid van de raad van bestuur en volgt de daar georganiseerde evenmenten. www.winkelhaak.be
Evenementen Flanders DC www.flandersdc.be
Evenementen MIP/Knowledge 4 Business www.mipvlaanderen.be
Evenementen Antwerpen Manager


Publicaties:

Octrooien in België - Een praktische leidraad (Die Keure - 1 mei 2020) - www.diekeure.be/nl-be/professional/10368/octrooien-in-belgie
Het belang van octrooien voor ondernemingen stijgt dag na dag. Octrooieren en innoveren, zijn immers voor ieder bedrijf cruciaal om economische groei te realiseren en te bestendigen. Veel verschillende personen komen in contact met octrooien. Dit kan gaan van beroepsbeoefenaars die vaak met octrooien werken (zoals octrooigemachtigden, advocaten, magistraten en bedrijfsjuristen) tot personen die slechts sporadisch in aanraking komen met octrooien (zoals ondernemers, onderzoekers, R&D-verantwoordelijken, uitvinders, studenten en ambtenaren).

Octrooien in België geeft een inzicht in wat u moet weten over Belgische octrooien. Het domein van Belgische octrooien kent vele invalshoeken. Er is een technisch-juridische invalshoek (Welke regels? Hoe verloopt een procedure?) en een praktische invalshoek (Welke personen zijn betrokken? Fiscaal interessant? Hoe afdwingen? Hoe licenties verlenen/afsluiten?). Dit boek benadert octrooien vanuit meerdere invalshoeken. Het is bedoeld om zowel specialisten als niet-specialisten een gebruiksinstrument aan te leveren dat makkelijk raadpleegbaar is voor een gericht antwoord op uiteenlopende vragen over Belgische octrooien.

Praktische voorbeelden en handige overzichtschema’s illustreren de wettelijke bepalingen en maken dit boek ook geschikt voor niet-juristen. Deze unieke mix kon maar tot stand komen door het samenbrengen van auteurs met een verschillende achtergrond. Dit boek is het resultaat van de verrijkende samenwerking tussen advocaten, zelfstandige octrooigemachtigden en octrooigemachtigden werkzaam binnen de industrie.

Wet en Duiding Intellectuele Eigendom: Reeks Economisch Recht (Larcier – 18 december 2012)

The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in patent law (Report of the Belgian group for question Q213 of AIPPI) www.aippi.org/download/commitees/213/GR213belgium.pdf

Liability for contributory infringement of IPRs – certain aspects of patent infringement (Report of the Belgian group for question Q204P of AIPPI) www.aippi.org/download/commitees/204P/GR204Pbelgium.pdf

Over de zin van afhankelijke octrooiconclusies en over het herformuleren van octrooiconclusies na verlening - Betekenis conclusies in de Belgische jurisprudentie
I.R.D.I. 2008-4 (verschenen in 2009)

Selection Inventions - the Inventive Step Requirement, other Patentability Criteria and Scope of Protection (Report of the Belgian group for question Q209 of AIPPI) https://www.aippi.org/download/commitees/209/GR209belgium.pdf

The Liability for Contributory infringement of IPR's
(Report of the Belgian group for question Q204 of AIPPI) https://www.aippi.org/download/commitees/204/GR204belgium.pdf

EPC2000 - Enkele gevolgen voor de octrooigemachtigden praktijk
I.R.D.I. 2007-3, pag. 234-238

AIPPI Q193 - Divisional, continuation and continuation-in-part applications (Report of the Belgian group for question Q193 of AIPPI) https://www.aippi.org/download/commitees/193/GR193belgium.pdf

AIPPI Q194 - L'impact du régime de copropriété intellectuelle sur leur exploitation (Rapport au nom du groupe belge à question Q194) https://www.aippi.org/download/commitees/194/GR194belgium.pdf

Modification des revendications après délivrance du brevet (devant les juridictions et dans le cadre des procédures administratives, y compris les procédures de réexamen requises par les tiers)(Rapport au nom du groupe belge à question Q189) https://www.aippi.org/download/commitees/189/GR189belgium.pdf

Overzicht technische publicaties
Een doordacht octrooibeleid: sleutel tot succes
Stuk voor KMO publiek over het succesvol gebruiken van octrooien

MOOSE: A physically based compact DC model of SOI LD MOSFETs for analogue circuit simulation
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10035/

A Physically Based Relation Between Extracted Threshold Voltage and Surface Potential Flat-Band Voltage for MOSFET Compact Modeling
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10654/

A Surface-Potential-Based High-Voltage Compact LDMOS Transistor Model
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, VOL. 52, NO. 5, MAY 2005
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/cgi/search/quicksearch?basic_sr
chtype=ALL&basic=d%27halleweyn&full_text_status=&_satisfyall=
ALL&_order=byyear&_default_action=search&
_action_search=search

Uitspraak nietigheidsadvies NL
http://www.octrooicentrum.nl/images/stories/download/adviezen/1034240.pdf

Appeal EPO
https://register.epoline.org/espacenet/application?number=EP96114753

Opposition EPO
https://register.epoline.org/espacenet/application?number=EP96114753

Debat Technologie & Innovatie
www.managermagazines.be/magazines/antwerpen-manager/antwerpen-manager-organiseert-debat-over-technologie-innovatie


Telefoon: +32 3 213 59 60