30 november 2020
Nieuws

Toch weer nieuwe hoop voor het UPC

Er gloort weer hoop voor het Unified Patent Court, het nieuwe gerecht dat unitaire Europese octrooien – die dus niet na verlening van een Europese aanvrage nog afzonderlijk gevalideerd hoeven te worden in specifieke landen – mogelijk zou moeten maken.

Hier is namelijk onder andere ratificering door het VK, Frankrijk, en Duitsland voor nodig (zie ons eerdere bericht hier). Duitsland had in 2017 al geratificeerd, maar na een klacht oordeelde het Duitse Federale Constitutionele Hof eerder dit jaar dat daarvoor eigenlijk een 2/3 meerderheid vereist voor had moeten zijn geweest (zie ook ons bericht van eerder dit jaar). Nu heeft de Bundestag opnieuw het UPC-verdrag geratificeerd, en dit keer met ruim 2/3 van de stemmen. Er kan natuurlijk alsnog weer een klacht worden ingediend, maar de kans van slagen hiervan lijkt gering.

Krijgen we dus een Europees octrooigerecht? Nog niet, want het VK heeft juist in juli van dit jaar de eerdere ratificatie ingetrokken, en het is nog onduidelijk hoe het na de Brexit verder moet. Maar met deze tweede ratificatie door Duitsland is duidelijk dat het nog zeker niet einde verhaal is.

Terug